Produktgaranti

Produktgaranti

DiscGolfParks produkter är tillverkade under sträng kontroll. DiscGolfParks produkter är tillverkade för att klara av även de hårdaste väderförhållandena. Vi har 10-års garanti på alla metallkroppsdelar på våra produkter och en 3-årig garanti på våra DiscGolfPark Pro Target kedjor. Garantin påbörjas dagen då produkterna tas emot och vid garantiärenden följer vi konsumentverkets rekommendationer.

Garantivillkor

  • Fabriksbeskriven garanti startar vid mottagandet av produkterna.
  • Garantin täcker skador orsakade av brister i tillverkningen och materiella fel.
  • Vid garantiärenden var god kontakta säljaren eller representanten för produkten.
  • Garantin täcker inte skador uppkomna på grund av: felaktig montering eller dåligt underhåll av produkten, användning av annat än originaldelar, felaktig reparation eller modifiering av produktstrukturen utan skriftligt medgivande av tillverkaren, normalt slitage.
  • Skador eller defekter på sådana produkter eller delar som kräver regelbundet underhåll efter mottagen produkt, täcks inte av garantin. Om skada eller defekt uppkommit efter professionellt underhållsarbete, täcks skadan alternativt defekten av garantin.
  • Små brister som inte påverkar användningen av produkten eller påverkar dess livslängd, täcks inte av garantin. Sådana brister kan vara små bubblor i lack eller andra ytliga småskador.
  • Skador uppkomna av bryskt användande täcks inte av garantin.
  • Skador som uppkommit under transport eller dålig förvaring täcks inte av produktgarantin.
  • Produktgarantin gäller inte vid indirekt skadegörelse orsakade av bristfälliga delar.
  • DiscGolfParks produkter är levererade i delar tillsammans med instruktioner för montering, underhåll och anvisningar om installation. Installationsinstruktioner kan du hitta här.