Tuotetakuu

Tuotetakuu

DiscGolfPark-tuotteet valmistetaan yli vuosikymmenen kokemuksella tarkkojen määritysten mukaan. Ne on suunniteltu kestämään kaikkia sääoloja. Myönnämme 10 vuoden takuun kaikkien tuotteidemme teräsrungoille ja 3 vuoden takuun DiscGolfPark-maalikorin ketjuille. Takuu alkaa alla kuvattujen takuuehtojen mukaisesti tuotteiden vastaanottopäivänä. Noudatamme takuuasioissa kuluttajansuojalakia.

Takuuehdot

  • Valmistajan määrittelemä takuu alkaa tuotteen vastaanottopäivästä.
  • Takuu kattaa raaka-aine- ja valmistusvirheistä johtuvat viat.
  • Takuuasioissa tulee ensisijaisesti kääntyä tuotteen myyneen edustajan tai yrityksen puoleen.
  • Takuu ei kata virheitä, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.
  • Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat ostajan suorittamatta jättämistä tai puutteellisista huolloista, muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttämisestä, virheellisestä korjauksesta tai muutoksesta tuotteen rakenteessa ilman valmistajan kirjallista suostumusta, tavanomaisesta kulumisesta ja huononemisesta tai asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
  • Puutteita tai virheitä sellaisissa tuotteissa tai kohdissa, jotka huolto-ohjeiden mukaan vaativat säännöllistä huoltoa luovutuksen jälkeen, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi, ellei puutteellisuus tai virhe esiinny asiantuntevan huollon jälkeenkin.
  • Tuotteen lujuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttamattomia pieniä virheitä ulkopinnoissa samoin kuin pieniä epätasaisuuksia maalauksessa, galvanoinnissa, tai pintojen virheitä, jotka aiheutuvat sään vaihteluista tai normaalista käytöstä yleensä, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi.
  • Kuljetuksen tai virheellisen säilytyksen aikana tuotteeseen syntyneitä virheitä tai vikoja ei korvata tuotetakuun piiristä.
  • Tuotetakuu ei korvaa vaurioituneen osan tuotteelle aiheuttamia välillisiä vahinkoja.
  • DiscGolfPark -ratatarvikkeet toimitetaan osina ja elementteinä, joiden mukana tulevat asennus- ja huolto-ohjeet. Asennusohjeet löydät myös täältä.