Why Disc Golf?

Disc Golf

Discgolfen har tagit stor inspiration från traditionell golf, men istället för klubba och boll så använder man sig av kroppen och en frisbee. Frisbees, eller discar kommer en många olika former och vikter. Istället för ett hål i marken kastar man discen in i en korg och hålet är färdigspelat. Vinnaren av rundan är den som klarat banans alla hål på minst antal kast.

En viktig orsak till den snabba tillväxten av discgolf är det faktum att den är billig att utöva. Du kan börja spela den med bara ett par discar. De flesta av banorna är gratis för alla att spela och de ligger vid offentliga parker eller aktivitetsområden.

Discgolfbanor

Discgolfbanor är bra för staden, kommunen eller företag och kan installeras på nästan vilken plats som helst. Discgolfbanor kan installeras i parker, rekreationsområden och sportområden, även en skog kan vara värd för en discgolfbana. Störst potential har områden med skog och parkmark kombinerat med lite höjdskillnader. 

Studie: Finland

Sporten discgolf växer snabbt över hela Europa, särskilt i Finland. Läs mer om discgolfen framfart i Finland och orsakerna bakom dem.