InfoBoard -informationstavla

InfoBoarden är den som fångar din blick och uppmärksamhet vid början av discgolfbanan. På InfoBoarden presenteras banan i sin helhet och alla viktiga detaljer står med på den. Riktlinjer, grundtips och regler är lätta att få plats med. InfoBoarden är tillverkad i Finland och har beviljats nyckelflaggans symbol.