Kartläggning av yta

Kartläggning av yta

Utredningen inkluderar:
  • – Översyn av området (antal hål, utövare, klassificering av banan, övrigt som bör tas med i beräkning)
  • – Kartlägga terrängen och dess särdrag
  • – Estimera kostnaderna för en DiscGolfPark

Fråga efter offert!

Vår service för kartläggning av yta används för att en plats med så god potential som möjligt skall hittas innan design och konstruktionsfas inleds. Kartläggning av detta är behövlig om man inte kan säkerhetsställa att en discgolfbana kan ta plats.

Vi kan se över och ta mått på tre unika platser i samma stad under en och samma dag. Vårt resultat av kartläggningen av era utvalda ytor kommer i form av vår analys i en noggrann rapport. De punkter vi granskar är: säkerhet, annan användning inom området, markstruktur och vegetation. Att en välanpassad DiscGolfPark kan anläggas i området är det vi vill uppnå och garantera med denna kartläggning.

Efter kartläggning av yta är nästa steg bandesign. Läs mer om bandesign här.