Bandesign

Bandesign

En professionellt ritad discgolfbana är en betydande faktor för att ha framgång i långa loppet. Vår designer börjar med en rekommendation av plats för en bana, terräng, dess unika egenskaper och eventuella aktiviteter i området tas med i beräkningarna. Därefter kommer en övergripande utformning ske, mätning av hålens längd och bestämma hålens par.

Koncept DiscGolfPark är världens mest populära bana. DiscGolfPark produkter hittas på över 600 banor världen över. DiscGolfParks bandesign består av tre steg: utvärdering av projektet, bandesign och ritning av kartorna. Alla steg är viktiga för bästa möjliga resultat.

Fråga efter offert!