Kuinka perustaa frisbeegolfrata?

Frisbeegolf on maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvavista urheilulajeista ja uusille harrastuspaikoille on kovaa kysyntää. Kovin kasvu lajissa on viime vuosina nähty Pohjoismaissa sekä Yhdysvalloissa. Laji vetää puoleensa kaiken ikäisiä ja tasoisia liikkujia ja lajissa viehättää harrastamisen helppous, edullisuus sekä sen sosiaalinen puoli. Frisbeegolfin on havaittu liikuttavan myös monia sellaisia nuoria ja aikuisia, jotka usein putoavat perinteisempien liikuntaharrastusten ulkopuolelle.

Ulkotiloissa henkilökohtaisilla välineillä pelattava laji on myös yksi parhaista harrastuksista koronapandemian aikana. Harrastajamäärät ovatkin kasvaneet roimasti pandemian aikana ja runsaasta rataverkostosta huolimatta monilla suosituilla radoilla on alkanut näkymään ruuhkaisuutta. Kierros frisbeegolfia on aloittelevalle harrastajalle kuin rentouttava kävely luonnossa, jonka aikana voi kehittää koordinaatiotaan ja nauttia kiekkojen liidosta.

Tarvittava maa-alue

Kilpatason frisbeegolfradat vaativat sopivan maa-alueen.

 

Tarvittavan maa-alueen koko määräytyy sen mukaan mihin käyttötarkoitukseen ja mille käyttäjäsegmentille rata tehdään. Sopivan maa-alueen löydyttyä täytyy selvittää kuka on maanomistaja. Kiinteistöjaotus löytyy näppärästi mm. https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/. Kiinteistöjen omistussuhteet täytyy selvittää kunnalta.

 • Kouluradat (3-6 väylää) 1-2ha
 • Aloittelija/harrastaja radat (9-12 väylää) 2-5ha
 • Aloittelija/harrastaja radat 18 väylää 5-8ha
 • Harrastaja/Kilparadat (18-27 väylää) 10-20ha

Hyvän frisbeegolfalueen pääpiirteitä:

 • Helposti tavoitettava, julkinen liikenne ja auto-yhteys. Parkkitilaa autoille.
 • Tarvittavan helppokulkuinen. Louhikkoinen ja vetinen alue aiheuttavat suuria haasteita.
 • Sopivan rauhallinen alue muiden aktiviteettien puolesta. Frisbeegolfradan alueilla usein kulkee pururatoja, mutta aktiivisempien puistojen käyttöaste pitää arvioida tarkasti. Vaaratilanteiden riskit pitää saada minimoitua.

Lisäpisteitä alue saa seuraavista:

 • Korkeuseroja ja maastonmuotoja
 • Vanhaa, kookasta ja monipuolista puustoa ja helposti siistittävää aluskasvillisuutta
 • Maisemallisia näkymiä
 • Vesiesteitä

Projektin aikataulu

Projektille kannattaa varata aikaa reilusti. Usein varsinkin lupa-asiat saattavat viedä yllättävän pitkän tovin. Projektin alussa tarvitaan lupa että aluetta saa ylipäätään käyttää frisbeegolfradan käyttössä ja lupa tarvitaan myös aina kun puustoa halutaan poistaa. On omistajasta kiinni miten nopeasti nämä asiat hoituvat.

Kun alue on löytynyt, kannattaa projektin valmistumiseen varata vuosi. Jos myös rahoitus on jo tässä vaiheessa kunnossa ja on selvillä kuka vastaa korien, opasteiden ja lähtöpaikkojen asentamisesta, on mahdollista päästä pelaamaan radalla jo 6kk kuluttua! Aikataulu kannattaa asettaa realistiseksi, tällöin puuhastelu projektin parissa on huomattavasti mukavampaa.

Projektin aikajana

Alue löytynyt -> Alueen omistajan selvittäminen -> Lupa frisbeegolfradalle hyväksytty

Tarjouksen pyytäminen ratatoimittajalta.

Rahoitus -> Kunta / Leader ( https://www.leadersuomi.fi/fi/ ) / Sponsorit -> Budjetti kasassa -> Tarjouksen hyväksyminen

Ratasuunnittelu -> Palaveri ratasuunnittelijan kanssa -> Ratasuunnitelma valmis

Puuston poisto, alueiden raivaus ja mahdolliset maastotyöt -> Raivausjälkien siivoaminen, oksat ja rungot.

Ratatarvikkeet toimitettu -> Ratatarvikkeiden asentaminen

Opastekartat, sponsoreiden maininta, väyläkohtaiset säännöt -> Opasteet valmiit ja toimitettu

Rata valmis! -> Avajaistapahtuma

Paikallisten sponsorien löytäminen auttaa radan kustannuksissa.

Projektin budjetti

Frisbeegolfratojen hankkijoita ovat pääsääntöisesti kunnat ja yksityiset kaupalliset toimijat. Sellaisissa maissa, jossa laji on kehittynyt jo kohtalaisen pitkälle, myös paikalliset frisbeegolfseurat ovat aktiivisia toimijoita ratapuolella. Laadukas rata on seuroille kunnia-asia, jossa voidaan järjestää kilpailuja aina paikalliselta tasolta kansainvälisiin arvokilpailuihin asti ja harrastajien suosiossa oleva rata houkuttelee pelaajia pitkienkin matkojen päästä myös silloin kun kilpailuja ei ole käynnissä. Seura voi myös ottaa osan vastuusta radan ylläpidossa. Jos tarkastellaan ostajan näkökulmasta radan perustamiskustannuksia suhteessa harrastajamääriin, jota hyvin suunniteltu rata liikuttaa, on harrastajakohtainen hinta todella paljon matalampi kuin lähes kaikissa muissa urheilu- ja liikuntalajeissa.

Ratoja toki löytyy monenlaisia. Yksinkertaisimmat muutaman väylän radat voidaan rakentaa vaikka koulun pihapiiriin, jolloin suunnittelu- ja kalustokustannukset ovat vain muutaman tuhannen euron luokkaa. Seuraava porras on tyypillisesti 9-väyläinen aloittelijaystävällinen rata, jonka vastaavat kustannukset ovat tyypillisesti 5-10 tuhannen euron luokkaa. Etenkin Pohjoismaissa vauhdilla kasvaneiden harrastajamäärien vuoksi suurin kysyntä kuitenkin alkaa selvästi kohdistumaan täysimittaisiin (18-väylää) ratoihin, jotka tarjoavat haastetta myös lajin kärkipelaajille.

Karrikoidusti voidaan sanoa, että uuden radan suurin yksittäinen kustannus on useimmiten radalle riittävän suuren parkkipaikan toteuttaminen. Kokenut ratasuunnittelija osaa suunnitella radan olemassaolevaa maastoa mukaillen, jolloin suuria muokkauksia maa-alueisiin ei useimmiten tarvita. Mikäli kuitenkin haluat toteuttaa radan, joka vetää kävijöitä laajalta alueelta, myös maisemointia ja muuta maansiirtoa kannattaa rataprojektissa harkita.

Lajin uusi suuntaus – Premium-radat

Tampere Disc Golf Center on Suomen suosituimpia frisbeegolfratoja.

 

Premium-radat, kuten Tampereella 2018 avattu Tampere Disc Golf Center, houkuttelevat harrastajia jopa ympäri maailmaa. Suomessa ja muissa pohjoismaissa tällaisille Premium-radoille on tällä hetkellä selvästi eniten kysyntää. Houkuttelevimpia ratoja yhdistää useimmiten laadukas ratasuunnittelu, hyvä sijainti sekä riittävän haasteellinen kokonaisuus eri taitotasot huomioiden. Tällaisen projektin lopulliset kustannukset riippuvat usein paljolti käytössä olevasta maa-alueesta, mutta materiaalikustannukset eli varsinainen ratainfra, on kustannukseltaan projektin koon huomioiden edelleen erittäin maltillinen, noin 15-25 tuhatta euroa. Tästäkin hinnasta “peruspaketin”, eli kaluston 18 väylälle saa jo haitarin alapäästä, mutta mikäli rata haluaa aidosti erottua joukosta, kannattaa ehdottomasti harkita että 18-väylän radasta tehdään useampia erilaisia kokonaisuuksia, sisältäen vaihtoehtoisia heitto- ja korinpaikkoja, jotka tarjoavat kilpatason väylistä mielekkäät versiot jopa vasta-alkajille ja monipuolisuutta aktiiviharrastajille. Paikkakunnilla, joilta löytyy entuudestaan paljon harrastajia, kannattaa jopa harkita useampien 9/18/27-väylän kokonaisuuksien sijoittamista samalle alueelle. Erinomainen esimerkki tällaisesta on kesällä 2020 avattu Heinola DiscGolfPark World.

Maailmankuulu frisbeegolftapahtuma Disc Golf European Open pelataan Nokialla

 

Hyvin toteutettu ratakokonaisuus, joka tarjoaa haastetta myös kärkipelaajille, houkuttelee paikkakunnalle kävijöitä läheltä ja kaukaa. Lajin harrastajien parissa frisbeegolf-matkailu on hyvin tunnettu ilmiö, joka tuo vuositasolla huomattavia tuloja niille paikkakunnille, joilta suosituimpia ratoja löytyy. Nämä matkailijat tuovat paikkakunnalle tuloja majoitus- ja ravintolapalveluiden muodossa ja vahvistavat paikkakunnan asemaa kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen pitopaikkana. Yksi mielenkiintoinen esimerkki tästä on vaikkapa Nokian kaupunki, joka tunnetaan ympäri maailmaan satojen tuhansien, ellei jopa miljoonien frisbeegolfaajien parissa Disc Golf European Open -kilpailun pitopaikkana. Tämä kilpailu vetää Nokialle vuosittain kymmeniä tuhansia katsojia ympäri maailmaa ja on vierailijamäärältään Nokian suurin vuosittainen yleisötapahtuma.

Byrokratia

Monesti projektin edetessä voi tulla yllättäviä byrokraattisia haasteita. Harva esimerkiksi tietää mihin aikaan vuodesta lintujen pesiminen tapahtuu ja tällöin puiden kaataminen on kiellettyä. Frisbeegolfrata nähdään miltei aina erittäin positiivisena asiana, joten apua kyllä saa kysymällä. Usein asioista parhaiten perillä ovat kuntatekniikan ja vihertekniikan parissa työskentelevät. Kyseisissä työtehtävissä toimivat henkilöt löydät helposti kunnan sivuilta, yhteystieto-osiosta. Monesti asiat voivat kestää pidempään kuin uskoisi, mutta harvoin kukaan kiusallaan jarruttelee radan valmistumista. Kannattaakin heti projektin alkuvaiheessa käydä varsinkin alueen omistajan kanssa läpi mitä tietoja hän haluaa ja milloin. Moni tarvitsee esimerkiksi arvion tai tarkemmankin määrän kaadettavista puista ennen kuin pystyy kaatoluvan myöntämään.

Laadukas ratasuunnittelu takaa projektin onnistumisen

Ammattimainen ratasuunnittelu tuo lisäarvoa radallesi.

 

Todennäköisesti moni lajin aktiiviharrastaja kokee, että olisi kyvykäs suunnittelemaan ainakin jonkinlaisen frisbeegolfradan. Vaikka paikallisten harrastajien mielipiteet on hyvä ottaa huomioon, useimmiten paikallisen suunnittelun reitti ei kuitenkaan ole suositeltava. Kokenut ratasuunnittelija saa alueesta parhaan potentiaalin irti, osaa varmistaa että rata on turvallinen sekä sen käyttäjille että muille alueella liikkujille, huomioida miten radan odotettu käyttöaste vaikuttaa maaston kulumiseen ja koota radasta mahdollisimman laajaa harrastajakuntaa palvelevan paketin.

Ratasuunnittelu asiantuntevan suunnittelijan toteuttamana on kustannuksena pieni suhteessa siitä saatuun hyötyyn. Jo yksin turvallisuusaspekti on erittäin merkittävä syy kääntyä ammattilaisen puoleen. Lajin aktiiviharrastajat myös tuntevat kärkipään suunnittelijoiden kädenjäljen ja tunnetun suunnittelijan radan vetävät kävijöitä jo pelkän ratasuunnittelijan maineen ansiosta. Suunnittelu koostuu rataa varten varatun alueen kartoituksesta, varsinaisten väylien ja sitä kautta ratakokonaisuuden suunnittelusta ja rata- ja väyläkarttojen toteuttamisesta. Yksinkertaisimpien ratojen kohdalla aikaa suunnitteluun voi mennä vain päivä, kun taas kansainvälisten kilpatason ratojen kohdalla suunnitteluosuuteen voi olla hyvä varata jopa 10-15 päivää.

Ratakartta eli InfoBoard on yksi radan tärkeimmistä tarvikkeista.

 

Radalla tarvittava kalusto

Frisbeegolfradan tärkeimmässä roolissa on maalikorit. Korien laadusta ei kannata tinkiä, jos vaan budjetti on riittävä.

Radalle tarvitaan opasteet. Tämä tarkoittaa yleisesti väyläopasteita ja ratakarttaa. Hyvällä radalla on tämän lisäksi “Next Tee” -kylttejä opastamaan pelaajaa sujuvampaan pelikokemukseen. Lisäksi kannattaa huomioida väylien välisten siirtymien helppokulkuisuus.

Lähtöpaikat. Yleisesti tekonurmimatto on todettu parhaaksi lähtöalustaksi. Näitä on yleisesti kahta eri kokoa 1.5m x 2.5m sekä 2m x 4m. Nykystandardien mukaan pieniä mattoja käytetään vain radoilla joiden väyläpituudet pysyttelevät alle 80m paikkeilla. Isompi lähtöalusta parantaa pelikokemusta.

Uudelle radalle on mahdollista saada huomattavaa lisähuomiota isommilla väyläopasteilla sekä oman värisillä lähtöpaikoilla! Tämä kannattaa pitää mielessä varsinkin jos radalle löytyy kiinnostuneita sponsoreita.

Puuston harventaminen on yksi frisbeegolfradan rakentamisvaiheista

Frisbeegolfradan rakentaminen

Radan rakentamiseen kuntapuolella yleensä budjetoidaan saman verran kuin ratatarvikkeisiin. Työkuluja syntyy harvennus- ja asennustyöstä. Mikäli rakentaminen toteutetaan seuran toimesta talkootyönä, tarvitsee budjettia varata betonijaloille (Korit ja opasterungot) sekä puumateriaalille ja hiekalle (Lähtöpaikat). Muita pieniä lisäkuluja voi syntyä esimerkiksi työkoneiden polttoaineista.

Eniten aikaa vievä toimenpide on puuston poistaminen ja jälkien siivoaminen. Hyvällä radalla puiden oksat on viety väyliltä pois. Varsinaisen asentamistyön eniten aikaa vievä osa on lähtöpaikkojen asentaminen ja rakentaminen. Asennustapoja on kaksi erilaista. Puualusta vaatii vähemmän työtä ja kestää pidempään. Vaakakupin toisella puolella painaa investointina kalliimpi puumateriaali.

Puuston harventamisen työmäärä riippuu täysin alueesta. Tiheä pajukko voi viedä paljonkin aikaa, kun kangasmetsässä aikaa menee paljon vähemmän.

Asennustyöhön (kori, väyläopaste ja lähtöalusta) kannattaa varata n. 1pv/hlö/väylä. Huomionarvoista toki on että yksin työtä on äärimmäisen vaikea suorittaa. Työkoneet ja lisäkädet helpottavat asennustyötä.

Ota yhteyttä niin laitetaan rataprojektisi rattaat pyörimään!

Takaisin artikkelien etusivulle